Preliminarni rezultati školskog nivoa takmičenja 2019/2020.

Svim mentorima na njihove e-mail adrese poslate su preliminarne rang liste školskog nivoa takmičenja za kategorije Dabarčić, Mladi dabar, Dabar i Stariji dabar, kao i knjižica sa rešenjima zadataka.

Ukupan broj takmičara na školskom nivou je 53.099 takmičara.