Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2018/2019. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 2.931 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 5.023 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 19.019 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 11.256 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 8.327 takičara
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): 3.603 takmičara
Ukupno takmičara: 50.168 takmičara

Mapa prijava za školsku 2018/2019. godinu

Međunarodna statistika za školsku 2018/2019. godinu.