Naziv: „Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije“;
Predsednik: MSc. Milan Rajković;
Sedište: ,,O.Š. Dragomir Marković – Kruševac”, Ulica Ćirila i Metodija broj 3;
Mail: takmicenje.dabar@gmail.com;
Brojevi računa: 205-206570-14 Komercijalna banka; 
840-0000020100763-23 Uprava za trezor.
Matični broj: 28139659          PIB: 108452255
 

O udruženju:

     Udruženje ”Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na nedoređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka, osnovano u Kruševcu 27.02.2014. Godine. Sedište Udruženja je u Kruševcu, ulica Ćirila i Metodija, broj 3 (Osnovna škola ,,Dragomir Marković“). Članovi udruženja su profesori informatike i računarstva iz Kruševca i cele Srbije.

Ciljevi Udruženja su da :

 • Doprinosi napretku računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka;
 •  Podstiče na naučni i stručni rad svoje članove, realizuje naučna i stručna istraživanja u oblasti informatike i računarstva i njihovih primena;
 •  Bavi se pitanjima nastave računarstva i informatike u osnovnim školama, srednjim školama, visokim školama strukovnih studija i fakultetima i doprinosi unapređenju te nastave;
 • Bavi se otkrivanjem, negovanjem i razvijanjem talentovanih mladih informatičara i programera.

Delatnosti Udruženja:

 • Organizuje, priprema i realizuje Međunarodno takmičenje iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za učenike osnovnih i srednjih škola;
 • Organizuje razne vidove vannastavnih aktivnosti za mlade informatičare i programere (takmičenja, cikluse predavanja i sl);
 • Angažuje  prvenstveno svoje članove, ali i stručne spoljne saradnike na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva Udruženja;
 • Organizuje samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama, domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove, seminare, savetovanje, predavanja i druge oblike stručnog i javnog rada;
 • Sarađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama za informatiku i računarstvo, odgovarajućim prosvetno-pedagoškim institucijama i drugim radnim i društvenim organizacijama;
 • Sarađuje sa srodnim društvima na teritoriji Srbije i sa srodnim društvima u drugim zemljama;
 • Prikuplja literaturu i softver iz informatike i računarstva za svoje članove.

Međunarodna saradnja:

 • Saradnja sa Univerzitetom u Ljubljani – Fakultetom za računarstvo i informatiku;
 • Saradnja sa Univerzitetom u Viljnusu – Litvanija;
 • Saradnja sa međunarodnom ,,Bebras (Dabar)“ organizacijom, koja okuplja više od 60 država članica;
 • Udruženje je zvaničan član Međunarodne ,,Bebras“ (Dabar) organizacije i zvaničan organizator takmičenja ,,Dabar“ za Srbiju;

Upravni odbor udruženja:

1. Milan Rajković-Član Upravnog odbora i Predsednik udruženja;

Master Profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje

Profesor Informatike u srednjoj Politehničkoj školi “Milutin Milanković”- Kruševac.

2. Bojan Milosavljevic- Član Upravnog odbora 

Profesor na smeru informatike i računarstva na Visokoj hemijsko-tehnološkoj školi strukovnih studija u Kruševcu.

Doktor nauka iz oblasti menadžmenta informacionih sistema..

3. Saša Jevtić – Član Upravnog odbora i Potpredsednik udruženja

Profesor tehnike i informatike, Direktor ,,O.Š. Dragomir Marković“ – Kruševac.

Članovi Nadzornog odbora:

1. Sandra Petrović – Diplomirani Ekonomista