Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2014/2015. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 888 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 2.272 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 6.322 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 4.988 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 4.102 takičara
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): 2.245 takmičara
Ukupno takmičara: 20.817 takmičara

Mapa prijava za školsku 2013/2014. godinu.

Međunarodna statistika za škoslku 2014/2015. godinu.