Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2021/2022. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 3.376 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 4.793 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 15.921 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ):14.855 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ):5.600 takmičara
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ):3.050 takmičara
Ukupno takmičara: 47.595 takmičara

Mapa prijava za školsku 2021/2022. godinu

Međunarodna statistika za školsku 2021/2022. godinu.