Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2015/2016. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 1.949 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 3.383 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 9.268 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 6.807 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 5.898 takičara
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): 3.516 takmičara
Ukupno takmičara: 30.823 takmičara

Mapa prijava za školsku 2015/2016. godinu.

Međunarodna statistika za školsku 2015/2016. godinu.