Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2013/2014. godinu.

Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 2.248 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 2.131 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 1.281 takmičara
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ): 632 takmičara
Ukupno takmičara: 6.292 takmičara

Mapa prijava za školsku 2013/2014. godinu.

Mapa prijava za školsku 2013/2014. godinu