Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2020/2021. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 2.758 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 2.704 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 10.100 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 7.423 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ):3.315 takmičara
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ): 1.887 takmičara
Ukupno takmičara: 28.187 takmičara

Mapa prijava za školsku 2020/2021. godinu

Međunarodna statistika za školsku 2020/2021. godinu.