Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2017/2018. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 2.979 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 5.145 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 14.157 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 9.894 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 6.600 takičara
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): 3.764 takmičara
Ukupno takmičara: 42.539 takmičara

Mapa prijava za školsku 2017/2018. godinu.

Međunarodna statistika za školsku 2017/2018. godinu.