Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2016/2017. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): 2.224 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): 4.253 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): 11.060 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): 8.340 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ): 6.139 takičara
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): 3.535 takmičara
Ukupno takmičara: 35.554 takmičara

Mapa prijava za školsku 2016/2017. godinu.

Međunarodna statistika za školsku 2016/2017. godinu.