Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2019/2020. godinu.

Junior 1 (1. i 2. razred OŠ):3.514 takmičara
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ):5.467 takmičara
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ):18.801 takmičara
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ):13.597 takmičara
Dabar (1. i 2. razred SŠ):8.413 takmičara
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ):3.307 takmičara
Ukupno takmičara:53.099 takmičara

Mapa prijava za školsku 2019/2020. godinu