Agenda republičkog takmičenja 2019/2020

Agenda i uputstva za republički nivo Međunarodnog takmičenja iz informatičke i računarske pismenosti – ,,Dabar“ za školsku 2019/2020. godinu

Republički nivo Međunarodnog takmičenja iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za školsku 2019/2020. godinu realizovaće se 25. januara 2020. godine u sledećim centrima i školama:

Beograd – Univerzitet Metropolitan

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd

Novi Sad – Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“

Adresa: Futoška ulica 17, 21000 Novi Sad

Niš – Gimnazija Bora Stanković;

Adresa: Vožda Karađorđa 27, 18000 Niš

Kruševac – OŠ “Dositej Obradović“

Adresa: Vojislava Ilića 5, 37000 Kruševac

Agenda takmičenja – Beograd – Univerzitet Metropolitan

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd

10.20 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

Učenici su podeljeni u dve grupe:

Satnica za I – gupu:

11.00 č –  Početak takmičenja;

11.45 č – Završetak takmičenja.

Satnica za II grupu:

12.00 č – Početak takmičenja;

12.45 č – Završetak takmičenja.

Važna napomena:

Svi učenici i mentori dolaze u isto vreme (10.20 č).

Agenda takmičenja – Novi Sad – Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“

Adresa: Futoška ulica 17, 21000 Novi Sad

Učenici su podeljeni u dve grupe:

Satnica za I – gupu: Kategorije Dabarčić (5. i 6. razred OŠ) i Dabar (1. i 2. razred SŠ)

10.30 č – Okupljanje svih učenika i mentora (I grupa), uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

11.00 č –  Početak takmičenja;

11.45 č – Završetak takmičenja.

Satnica za II grupu: Kategorije Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ) i Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ)

11.30 č – Okupljanje svih učenika i mentora( II grupa), uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

12.00 č – Početak takmičenja;

12.45 č – Završetak takmičenja.

Važna napomena:

Molimo Vas da u školu dođete u vreme predvđeno za Vašu grupu u školu.

Agenda takmičenja – Niš – Gimnazija “Bora Stanković”

Poštovane kolege koordinatori i mentori,

Republički nivo Međunarodnog takmičenja iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za školsku 2019/2020. godinu realizovaće se 25. januara 2020. godine u prostorijama Gimnazije “Bora Stanković Voždova 27, 18000 Niš.

Program realizacije takmičenja:

 • 1100 – 1200   
  • Okupljanje svih učenika i mentora
  • Uvodno obraćanje
  • Dostignuća učenika Gimnazije „Bora Stanković“ u oblasti računarstva i informatike
  • Raspoređivanje učenika (učenicima će na licu mesta biti saopšten raspored po kabinetima)
 • 1200 – 1245
  • Takmičenje 
 • 1300 
  • Završetak takmičenja

Za vreme takmičenja u organizaciji PDIS-a biće organizovano:

 • Održavanje okruglog stola na temu „Predlozi za realizaciju nastave u informatičkim i računarskim predmetima“.

Agenda takmičenja – Kruševac – OŠ “Dositej Obradović “ Kruševac

10.30 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

Učenici su podeljeni u dve grupe:

Satnica za I – gupu:

11.00 č –  Početak takmičenja;

11.45 č – Završetak takmičenja.

Satnica za II grupu:

12.00 č – Početak takmičenja;

12.45 č – Završetak takmičenja.

Stručno predavanje:

U toku takmičenja biće organizovana tribina za mentore na temu „Computational Thinking “

Predavač:

Mr. Ivan Tomić

Važna napomena:

Svi učenici i mentori dolaze u isto vreme (10.30 č) u OŠ „Dositej Obradović “.

Važne informacije:

 • Takmičenje se realizuje za četiri kategorije: Dabarčić (5. i 6. razred osnovne škole), Mladi Dabar (7. i 8. razred osnovne škole),  Dabar (1. i 2. godina srednje škole) i Stariji Dabar (3. i 4. godina srednje škole).
 • Učenicima koji su se zahvaljujući ostvarenim rezultatima, na prethodnom nivu takmičenja plasirali na republički nivo, biće dodeljena Pohvala.
 • Prateće aktivnosti za učenike i mentore biće organizovane prema dogovoru sa domaćinima takmičenja u svakom od pojedinačnih centara.

Uputstva za takmičare:

 • Obaveza učenika je da ponese đačku knjižicu sa slikom radi potvrde identiteta.
 • Učenici smeju da koriste samo papir i olovku.
 • Za svakog učenika biće spremno radno mesto sa naznačenim imenom i prezimenom učenika, školom iz koje učenik dolazi i kodom za pristup sistemu takmičenja (svi učenici dobijaju svoje jedinstvene kodove za pristup).
 • Zadaci su bodovani po težinama, netačni odgovori donose negativne bodove, a odgovori na koje učenici ne odgovore se ne vrednuju.
 • Rezultati republičkog nivoa takmičenja i konačne rang liste biće poslate mentorima, četiri dana po završetku takmičenja. Ukoliko više učenika bude imalo isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti na osnovu vremena za koje je učenik uradio test, a ukoliko je isto i vreme rada na testu bolje plasirani biće učenik sa boljim rezultatom na školskom takmičenju.
 • Nagrade najuspešnijim učenicima udruženje IT- UPS poslaće na adrese škola navedene u podacima mentora nagrađenih učenika.

Svim učenicima puno uspeha na takmičenju želi Programski odbor takmičenja „Dabar“ za Srbiju.