Uputstvo mentorima za školsku 2019/2020. godinu

Uputstvo mentorima za školsko takmičenje 2019/2020.

Izaberete link za logovanje, zatim izaberite “Prijavi se kao nastavniki pojaviće se forma kao na slici ispod.

U formi upišete korisničko ime (Username) i Lozinku (Password) koji ste dobili. Ovim logovanjem dobijate određena administratorska prava.

Nakon logovanja pojaviće se izgled kao na slici ispod. Prilikom prvog logovanja je potrebno da izaberete Vašu školu. Ukoliko radite u više škola preko opcije Dodaj školu možete generisati kodove za pristup učenika i u drugoj školi. Veoma je važno da za svaku školu u kojoj radite generišete posebne kodove kako se ne bi dogodilo da učenici budu prikazani u sistemu kao učenici pogrešne škole.

Nakon što izaberete školu, dobićete kodove za takmičenja.

Ovo su kodovi koje saopštavate učenicima.

Takmičenje se pokreće tako što se pozicionirate na www.dabar.edu.rs i izaberete START.

Forma koja će se pojaviti kada učenici izaberu START biće ovakva:

Učenik upisuje svoje ime i prezime, unosi kôd koji mu Vi saopštavate, bira kategoriju i započinje takmičenje.

Važna napomena:

U školskoj 2019/2020. godini, takmičenje Dabar će se realizovati u sledećim kategorijama:

  • Učenici osnovnih škola uzrasta 1. do 2. razreda u kategoriji „Junior 1”;
  • Učenici osnovnih škola uzrasta 3. do 4. razreda u kategoriji „Junior 2”;
  • Učenici osnovnih škola uzrasta 5. do 6. razreda u kategoriju „Dabarčić”;
  • Učenici osnovnih škola uzrasta 7. do 8. razreda u kategoriju „Mladi Dabar”;
  • Učenici srednjih škola uzrasta 1. i 2. razreda u kategoriju „Dabar”;
  • Učenici srednjih škola uzrasta 3. i 4. razreda u kategoriju „Stariji Dabar”.

Učenici od 1. razreda do 4. razreda osnovne škole učestvuju samo na školskom takmičenju. Školsko takmičenje za ove kategorije učenika počinje od ponedeljka, 25.11.2019. u 7,30 i traje do petka 29.11.2019. u 20,00.

Učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole takmiče se na dva nivoa takmičenja (školskom i republičkom). Školsko takmičenje, za ove kategorije učenika, počinje od ponedeljka, 18.11.2019. u 7,30 i traje do petka, 22.11.2019. u 20,00 časova. Najbolji takmičari sa školskog takmičenja plasiraće se na republički nivo. Republički nivo takmičenja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike od 1. do 4. godine srednje škole održaće se, najverovatnije, 25. 01. 2020. godine istovremeno u Kruševcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

OBAVEZNO je da mentor po završetku takmičenja za svakog učenika, u svom administratorskom delu potvrdi da je taj učenik učestvovao na takmičenju regularno i da su ispoštovana sva uputstva i pravila, inače rezultati učenika neće biti priznati (ovo se radi da učenici ne bi pokretali takmičenje van škole).

Potvrđuje se da je učenik učestvovao tako što se klikne na zelenu štiklicu pored imena učenika.

Kada je potvrđeno, pored zelene „štiklice pojaviće se olovka.

Termine za realizaciju takmičenja u Vašim školama sami birate, a preporuka Programskog odbora takmičenja je da se takmičenje realizuje na redovnim časovima Informatike i računarstva i da se ukoliko je to moguće svim Vašim učenicima omogući da učestvuju.

Napomena: Svaka kategorija takmičenja ima 12 zadataka, vreme rada je 40 minuta. Zadaci su podeljeni po težinama (4 laka, 4 srednje težine i 4 teška). Za netačne odgovore dobijaju se negativni poeni. Učenicima je dozvoljena upotreba olovke i papira, nakon takmičenja mentori su u obavezi da prikupe sve papire, pocepaju ih i bace). Ukoliko se u toku rada učeniku ugasi računar iz bilo kog razloga, može ponovo da se prijavi u sistem takmičenja (obavezno iza imena i prezimena dodati broj 2).

Molimo Vas da Programskom odboru prijavite sve eventualne nepravilnosti i da nam pošaljete par fotografija iz Vaših škola za zajednički allbum takmičenja 2019/2020. Vodite računa da učenike slikate iz profila.
Uspešno takmičenje želi Vam Programski odbor takmičenja Dabar” za Srbiju