Rezultati i statistika školskog nivoa takmičenja za školsku 2017/2018

www-dabar-edu-rs

Svim mentorima na njihove e-mail adrese poslate su preliminarne rang liste za više razrede osnovnih škola kao i za srednje škole.

Broj takmičara po kategorijama:

Junior 1 (1 i 2 razred osnovne škole): 2.979 takmičara

Junior 2 (3 i 4 razred osnovnih škola): 5.145 takmičara

Dabarčić (5 i 6 razred osnovnih škola): 14.157 takmičara

Mladi Dabar (7 i 8 razred osnovnih škola): 9.894 takmičara

Dabar (1 i 2 razred srednje škole): 6.600 takmičara

Stariji Dabar (3 i 4 razred srednje škole): 3.764 takmičara

Ukupno: 42.539 Takmičara

Zahvaljujemo se svim učesnicima takmičenja.