Istorija upotrebe LMS (sistema za učenje na daljinu) sistema u Srbiji

Kako se iz godine u godinu broj korisnika na internetu povećava, a prema zvaničnim podacima broj korisnika je 1.733.993,741 što čini 25,6% ukupnog stanovništva na planeti, normalno je da se broj ustanova koje koriste sistem učenja na daljinu brzo povećava. U Srbiji je po zvaničnim podacima broj korisnika Interneta preko tri miliona, ali je broj ustanova koje koriste i primenjuju učenje na daljinu mali. Budući da je obrazovanje na daljinu na našim prostorima još uvek relativno nova pojava, zasad se o tome više govori i piše nego što se sprovodi u praksi. Pokušaću da prikažem neka gotova rešenja koja se uspešno primenjuju, kao i planove određenih obrazovnih ustanova za implementaciju sistema za učenje na daljinu.

Pionir u primeni učenja na daljinu u Srbiji je Medicinski fakultet u Beogradu koji je školske 1999/2000. godine krenuo u realizaciju prvih on-line kurseva. Te godine je 19 studenata imalo priliku da osim klasičnih predavanja i vežbi iz histologije uči na malo drugačiji način, za to vreme potpuno nepoznat. Korišćeni su različiti Internet servisi. Prvo je korišćen web sajt na kom su studenti mogli da pogledaju veliki broj on-line kurseva, predavanja i vežbi. E-mail je korišćen kao glavni način komunikacije između profesora, asistenata i studenata. Sajt koji je korišćen za učenje na daljinu na Medicinksom fakultetu je i dalje dostupan.
U periodu do 2004 godine korišćeni su i neki drugi servisi tj. druge forme elektronskog učenja (mejling liste, forumi, blogovi itd.). Kako su prednosti ovakvog načina učenja bili očigledni, Medicinski fakultet se 2004. godine odlučio za softversko rešenje Moodle, koje je u tom trenutku bilo najbolje open-source LMS rešenje, koje je pružalo veliki broj kreativnih mogućnosti za razvoj online kurseva. Glavni razlog za izbor Moodle-a je bila činjenica da je reč o open-source (besplatnom) rešenju, kao i činjenica da je veliki broj svetski priznatih univerziteta baš koristilo Moodle za učenje na daljinu. Popularnost koju je Moodle u međuvremenu stekao, kao i pojavljivanje novih poboljšanih verzija pokazuju da je Medicinski fakultet iz Beograda napravio odličan izbor.

1a
Slika. Učenje na daljinu, Medicinski fakultet, Beograd.

Aplikacija je u najvećem delu lokalizovana za oba naša pisma, a prema podacima fakulteta od 2004. godine do danas ovaj kurs je završilo preko 350 studenata. U maju i junu 2007. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uz podršku WUS Austria, organizovana je i prva radionica (Nucleus) za obuku nastavnika i studenata demonstratora za rad u on-line okruženju. Nakon toga, u narednoj, školskoj 2007/08 godini u projekat se uključio još jedan predmet – Humana genetika, dok su u eksperimentalnoj fazi on-line kursevi za još dva predmeta, patologija i fiziologija. Danas se na sajtu za učenje na daljinu može videti veliki broj online kurseva koje uspešno pohađa iz godine u godinu sve veći broj studenata Medicinskog fakulteta.

2a
Slika. Dostupni kursevi na sajtu Medicinskog fakulteta

Link – group je privatna firma koja je u Srbiji među prvima krenula sa pružanjem usluga obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika putem interneta (kursevi, seminari). U početku su se bazirali na izradi edukativnih softvera, ali su vremenom krenuli u izradu ozbiljne e-learning platforme koja se godinama uspešno koristi na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije kao i u centru za strane jezike i centru za menadžment i marketing, koji su osnovani u okviru Link-grupe.

Februara 2005. godine Link – group je postao član evropske asocijacije EDEN (European Distance and E-learning Network), čiji je cilj razvoj učenja na daljinu. Takođe veoma bitna informacija je da je Link – group 2006. godine postao Microsoft Gold Partner što može da predstavlja garanciju posedovanja tehničkih znanja i veština potrebnih za primenu Microsoftovih rešenja.

DLS (Distance Learning System) je zasnovan na korišćenju savremene informacione tehnologije u svim elementima procesa učenja. Internet i intranet se koriste za ostvarivanje uslova za interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima i ostalim korisnicima. DLS omogućava kompletno upravljanje kursevima na internetu kao i ostvarivanje interaktivnosti, dvosmerne komunikacije i razmene podataka. Programeri su za razvoj DLS-a koristili PHP, MySQL bazu i Java Script.

3a
Slika. Šema funkcionalnosti sistema u privatnoj školi Link-group

Činjenica koju je bitno napomenuti vezano za razvoj učenja na daljinu u Srbiji je nastanak Akademske mreže Srbije – AMRES, koja je prevashodno naučno istraživačka i obrazovna računarska mreža, koja obezbeđuje savremene informaciono-komunikacione servise i vezu sa internetom za svoje članice. Početkom devedesetih godina AMRES je nastao povezivanjem nekoliko većih fakulteta, da bi danas postao najsavremenija računarska mreža u Srbiji, sa preko 150 povezanih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija. AMRES danas ima preko 200.000 aktivnih korisnika.

AMRES je 2007. godine pokrenuo projekat za uvođenje e-obrazovanja na mnogim fakultetima. Odlučeno je da se primeni gotova open – sorce platforma za učenje na daljinu Moodle. Veliki broj obrazovnih institucija je krenuo u ovaj projekat sa ciljem povećanja kvaliteta kako same nastave tako i uspešnijeg studiranja.158

Spisak fakulteta koji su ušli u projekat razvoja e-obrazovanja:

• Arhitektonski fakultet, Beograd
• Elektrotehnički fakultet, Beograd
• Medicinski fakultet, Beograd
• Saobraćajni fakultet, Beograd
• Šumarski fakultet, Beograd
• Fulozofski fakultet, Beograd
• Mašinski fakultet, Kragujevac
• PMF, Novi Sad
• Medicinski fakultet, Novi Sad
• FON, Beograd
• Ekonomski fakultet, Subotica
• Filološki fakultet, Beograd
• Mašinski fakultet, Beograd

Neki fakulteti u Srbiji koriste besplatne softverske alate koji se mogu pronaći na internetu, a neki su počeli razvoj svog softvera za podršku e-učenja. Jedno od rešenja e-učenja našlo je svoju primenu na Univerzitetu Metropoliten iz Beograda koje se bazira na ORACLE e-learning sistemu. To je sistem koji koriste najveći univerziteti u svetu i najveće kompanije. FIT je ipak veliki deo sistema dogradio sam, koristeći objektno orjentisane tehnologije koje omogućavaju laku promenu.

U razvoju i primeni e-obrazovanja u Srbiji učestvuje i kompanija Microsoft sa Elektronskim fakultetom u Nišu. Za nekoliko godina saradnje sa Elektronskim fakultetom u Nišu Microsoft je održao veliki broj kurseva na daljinu koji su profesorima, asistentima i nastavnicima u srednjim školama dali znanja potrebna za održavanje školske računarske mreže, držanje kvalitetnijih časova programiranja, održavanje školskog web sajta, a naučili su i kako da prave i primenjuju digitalne filmove u nastavi. U tim obukama je učestvovalo 1.595 nastavnika, profesora i asistenata.

Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu je uključen u više projekata e-učenja. Jedan od najvećih projekata jeste stručno usavršavanje nastavnika, koji taj fakultet radi sa Microsoft-om, a u kome se multimedijalni obrazovni materijali distribuiraju i rezultati učenja prate u Learning Management Sistemu, uz mogućnost asinhronog učenja. Bitna stvar koju je sprovedena na Elektronskom fakultetu u Nišu je video-konferencija sa Univerzitetom u Mariboru i Univerzitetom u Kragujevcu u okviru predmeta multimedija. Tako su studenti iz Niša, Kragujevca i Maribora mogli međusobno da se vide i čuju, kao i da zajednički prate nastavu koju su istovremeno držali profesori sa ta tri univerziteta.

Na Univerzitetu Singidunum od školske 2006/2007. godine počeo je sa radom Distance Learning System studiranja. Namenjen je ne samo studentima koji žive van Beograda, već i onima koji su zaposleni ili iz nekog drugog razloga ne mogu da prisustvuju predavanjima. Fakulteti Univerziteta Singidunum koji podržavaju ovaj sistem su: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Fakultet za poslovnu informatiku i Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije je otvaranje i praćenje vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. Polaganje finalnog ispita se obavlja na klasičan način, u sedištu Univerziteta Singidunum i u predviđenim ispitnim rokovima u prisustvu profesora. Tokom studija studenti u Distance Learning sistemu imaju proveru znanja iz svakog predmeta nakon odredenog broja pređenih nastavnih modula. Način provere znanja zavisi od vrste i prirode predmeta, a može da se sastoji od testova, seminarskih radova ili projekta.

Veoma interesantno rešenje učenja na daljinu je implementirao i privatni fakultet Megatrend iz Beograda. Oni koriste softversko rešenje za testiranje i učenje studenata koji su zainteresovani da studiraju sa udaljenog mesta. Testing and Learning System – TLS softver je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). TLS omogućava samostalno kreiranje testova, pitanja i ponuđenih odgovora, kao i kompletno podešavanje uslova pod kojima će se obavljati testiranja. Proces testiranja je potpuno automatizovan i minimalizovana je mogućnost greške. Jednom kreiran test se može koristiti neograničen broj puta. Mešanjem pitanja, mešanjem odgovora i podešavanjem broja pitanja koja će se prikazati ispitaniku, mogućnost prepisivanja svodi se na minimum. Univerzitet Megatrend je zadovoljio potrebe više hiljada studenata i omogućio im kvalitetnu i efikasnu proveru znanja. Krajnji rezultat je sve veći broj zainteresovanih studenata koje ovaj fakultet upisuje svake godine baš na smerove koji se mogu uspešno završiti učenjem na daljinu.

Najpopularniji sistem za elektronsko učenje koji se godinama koristi u Srbiji je svakako moodle LMS. O globalnoj popularnosti moodle sistema govori i broj ustanova u srbiji koje danas koriste ovu platformu u razvoju i unapredjenju nastavnog procesa.
Registrovane ustanove u Srbiji:

• Pedagoško društvo Srbije
• AEmdl.com
• Agencija za obrazovanje Marina i Jovan (e-Učionica)
• Akademija Udruženja za medicinu sporta Srbije
• Akademska mreža Srbije – eLearning
• Alter-Lab onlajn kursevi i testovi za spremanje ispita
• BIBLIOTEKA
• Biologija za srednjoškolce
• bluelandb :: moodle
• CNTI eLearning
• Department of Mathematics and Informatics Course Support
• Digitalna elektronika
• Distance Learning System – Univerzitet Singidunum
• e – učenje EGŠ
• E-lab sistem za učenje
• e-learn.viser.edu.rs
• E-learning sistem Poljoprivrednog fakulteta
• e-learning-SŠ:
• E-learning@ETS Bečej
• e-pismen
• e-učionica Srednje tehničke škole
• Education Hotspot – Jefferson institute
• eLab :: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
• eLearning mreža
• Elektroenergetika
• Elektronska Učionica Narodne Biblioteke Srbije
• Elektronsko učenje u Šestoj beogradskoj gimnaziji
• ePMF – Sistem za podršku elektronskom učenju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
• epoljka
• ETŠ ”Mihajlo Pupin” Novi Sad
• eUčenje
• Excalibur Language School – Online
• Excalibur Language School – Online
• Elektronski kurs za školske biblioteke
• Elektronsko učenje
• FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
• Fakultet za trgovinu i bankarstvo – Alfa Univerzitet
• Filološki fakultet – Univerzitet u Beogradu
• FIMEK
• Flashchat
• FreeWebClass
• FreeWebClass
• FreeWebClass
• Gimnazija Bačka Palanka E-nastava
• http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
• http://L3.elfak.ni.ac.yu/nastava
• Institut za javno zdravlje Kragujevac
• Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
• International School of Belgrade
• ITLAB: Sistem za elektronsko učenje
• Ivan Fink
• Katedra za elektroniku – Novi Sad
• Katedra za elektroniku – Novi Sad
• Laboratorija za računarsku grafiku i GIS
• Learning Management System – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
• Learning portal Laboratorije za elektronsko poslovanje
• MASTER KURS REGIONALNE POLITIKE I RAZVOJA
• Medicinski fakultet Priština – Kosovska Mitrovica – Elektronsko učenje
• MediKoS
• New Era onlajn trening centar
• NineHub.com Free LMS Hosting
• OOELA-English Training Course
• OŠ ” Jovan Popović” Kikinda
• OŠ Petar Kočić – Deutsch
• OŠ Petar Kočić – Temerin
• O.Š. Dositej Obradović Kruševac
• Partners in Learning
• Podrška učenju e-pismen.com
• Provida Futuri e-learn
• PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA
• Prva tehnička škola -Kragujevac
• Računarstvo i informatika
• Reticulum – eLearning projekat medicinske edukacije
• Sajt za elektronsko učenje Katedre za IT
• SECONDARY SCHOOL OF ECONOMICS
• skolajovanovic.com
• Tehnička škola – Zaječar
• Tehnička škola Bečej – Műszaki Iskola Becse
• Tehnička škola Pirot – moodle
• Tehnička škola Smederevo
• Tesla
• Tržni centar Mudrac
• TS Nikola Tesla
• VIPOS, e-nastava
• Virtuelna ucionica
• Volim matematiku
• VŠSS za poslovno industrijski menadžment – Kruševac
• www.masinska.freewebclass.com
• zoraningg
• Абакус
• Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Aleksinac
• Elektronskim učenjem do kreativne nastave
• Еlektronsko učenje u O.Š.
• Еlektronsko učenje
• Тehnoart
• Еlektrotehnika
• Znalac
• Istorija
• Multimedija u nastavi I učenju u O.Š.
• Obrazovni portal ,, Zavolite matematiku”
• Оš “Dušan Radović”
• Novi Sad Biologija
• Оš “Heroj Radmila Šišković”
• Оš”Jovan Miodragović” on-line
• Portal za nastavnike
• Rudarsko geološki fakultet
• Tamarina učionica
• Fizika

Primer dobre prakse u Srbiji je svakako Tehnički fakultet u Čačku -Univerziteta u Kragujevcu. Savremini pristup nastavi upotrebom LMS sistema moodle na ovom fakultetu propraćena je velikom medijskom pažnjim. Jedan od najobjektivnijih članaka objavljen je u dnevnom listu Politika 26 Januara 2009 godine.

4a
Slika. Politika online

Autor: Milan Rajković – Master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje.