Agenda i uputstva za republički nivo Međunarodnog takmičenja iz informatičke i računarske pismenosti – ,,Dabar“ za školsku 2018/2019. godinu

Agenda i uputstva za republički nivo Međunarodnog takmičenja iz informatičke i računarske pismenosti – ,,Dabar“ za školsku 2018/2019. godinu

 

Republički nivo Međunarodnog takmičenja iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za školsku 2018/2019. godinu realizovaće se 15. decembra 2018. godine u sledećim centrima i školama:

Beograd – Matematička gimnazija

Adresa: Kraljice Natalije 37, 11000 Beograd

Novi Sad – Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”

Adresa: Futoška ulica 17, 21000 Novi Sad

Niš – Gimnazija Bora Stanković;

Adresa: Vožda Karađorđa 27, 18000 Niš

Kruševac – OŠ “Dragomir Marković“

Adresa: Ćirila i Metodija 20, 37000 Kruševac

 

 Agenda takmičenja – Beograd – Matematička gimnazija

Adresa: Kraljice Natalije 37, 11000 Beograd

Učenici su podeljeni u dve grupe:

I – Dabarčić (5. i 6. razred OŠ) i Stariji dabar (3. i 4. razred srednje škole);

II – Mladi Dabar (7. i 8. razred OŠ) i Dabar (1. i 2. razred srednje škole).

Satnica za I – gupu:

13.20 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

13.45 č –  Početak takmičenja;

14.25 č – Završetak takmičenja.

Satnica za II grupu:

14.30 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

14.45 č – Početak takmičenja;

15.25 č – Završetak takmičenja.

 

Predavanje: Matematička gimnazija i Cambridge.

Važna napomena:

Centar u Beogradu (Matematička gimnazija) domaćin je najvećeg broja učenika na republičkom nivou takmičenja, molimo Vas da u školu dođete u tačno predviđenom terminu za Vašu grupu.

 

 

Agenda takmičenja – Novi Sad – Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”

Adresa: Futoška ulica 17, 21000 Novi Sad

Učenici su podeljeni u dve grupe:

I – Dabarčić (5. i 6. razred OŠ) i Dabar (1. i 2. razred srednje škole);

II – Mladi Dabar (7. i 8. razred OŠ) i Stariji dabar (3. i 4. razred srednje škole).

Satnica za I – gupu:

13.20 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

14.00 č –  Početak takmičenja;

14.40 č – Završetak takmičenja.

Satnica za II grupu:

14.55 č – Početak takmičenja;

15.35 č – Završetak takmičenja.

Tribina:

U toku takmičenja biće organizovana tribina za mentore na temu „Savremeni koncepti programiranja – primena u osnovnoj školi“

Predavači:

Milivojka Bratić,  nastavnik programiranja

Vesna Stanojević, nastavnik programiranja

Važna napomena:

Svi učenici i mentori dolaze u isto vreme (13.20 č) u Elektrotehničku škola “Mihajlo Pupin”.

 

Agenda takmičenja – Niš – Gimnazija „Bora Stanković “

Adresa: Vožda Karađorđa 27, 18000 Niš

Učenici nisu podeljeni u grupe (učenici svih kategorija takmičenja rade u isto vreme):

Satnica:

12.45 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

13.45 č –  Početak takmičenja;

14.25 č – Završetak takmičenja.

Okrugli sto za mentore i prezentacija za učenike:

Prezentacija: Dostignuća učenika Gimnazije ,,Bora Stanković“ u oblasti računarstva i informatike

Okrugli sto: Tema ,,Aspekti realizacije nastave računarstva i informatike“ u organizaciji PDIS-a (Pedagoškog Društva informatičara Srbije).

Važna napomena:

Svi učenici i mentori dolaze u isto vreme (12.45 č) u Gimnaziju „Bora Stanković“

 

 

Agenda takmičenja – Kruševac – OŠ „Dragomir Marković“

Učenici su podeljeni u dve grupe:

I – Dabarčić (5. i 6. razred OŠ) i Stariji dabar (3. i 4. razred srednje škole);

II – Mladi Dabar (7. i 8. razred OŠ) i Dabar (1. i 2. razred srednje škole).

 

Satnica za I – gupu:

13.20 č – Okupljanje svih učenika i mentora, uvodno obraćanje, raspoređivanje učenika na radna mesta;

13.45 č –  Početak takmičenja;

14.25 č – Završetak takmičenja.

 

Satnica za II grupu:

14.45 č – Početak takmičenja;

15.25 č – Završetak takmičenja.

 

Tribina:

U toku takmičenja biće organizovana tribina za mentore na temu „Alati za testiranje i pravljenje kvizova“

Predavač:

Mr. Ivan Tomić

 

Važna napomena:

Svi učenici i mentori dolaze u isto vreme (13.20 č) u OŠ „Dragomir Marković“.

 

Važne informacije:

  • Takmičenje se realizuje za četiri kategorije: Dabarčić (5. i 6. razred osnovne škole), Mladi Dabar (7. i 8. razred osnovne škole),  Dabar (1. i 2. godina srednje škole) i Stariji Dabar (3. i 4. godina srednje škole).
  • Učenicima koji su se zahvaljujući ostvarenim rezultatima, na prethodnom nivu takmičenja plasirali na republički nivo, biće dodeljena Pohvala.
  • Prateće aktivnosti za učenike i mentore biće organizovane prema dogovoru sa domaćinima takmičenja u svakom od pojedinačnih centara.

Uputstva za takmičare:

  • Obaveza učenika je da ponese đačku knjižicu sa slikom radi potvrde identiteta.
  • Učenici smeju da koriste samo papir i olovku.
  • Za svakog učenika biće spremno radno mesto sa naznačenim imenom i prezimenom učenika, školom iz koje učenik dolazi i kodom za pristup sistemu takmičenja (svi učenici dobijaju svoje jedinstvene kodove za pristup).
  • Zadaci su bodovani po težinama, netačni odgovori donose negativne bodove, a odgovori na koje učenici ne odgovore se ne vrednuju.
  • Rezultati republičkog nivoa takmičenja i konačne rang liste biće poslate mentorima, četiri dana po završetku takmičenja. Ukoliko više učenika bude imalo isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti na osnovu vremena za koje je učenik odradio test, a ukoliko je isto i vreme rada na testu bolje plasirani biće učenik sa boljim rezultatom na školskom takmičenju.
  • Nagrade najuspešnijim učenicima udruženje IT- UPS poslaće na adrese škola navedene u podacima mentora nagrađenih učenika.

 

Svim učenicima puno uspeha na takmičenju želi Programski odbor takmičenja „Dabar“ za Srbiju.