Statistika školskog takmičenja za školsku 2014/2015. godinu

logoKS

Takmičara po danima:

Ponedeljak: 2530 takmičara
Utorak: 3648 takmičara
Sreda: 4070 takmičara
Četvrtak: 4533 takmičara
Petak: 2739 takmičara

Ukupno: 17 657 takmičara

Takmičara po kategorijama:

Dabarčić: 6322 takmičara
Mladi dabar: 4988 takmičara
Dabar: 4102 takičara
Stariji dabar: 2245 takmičara

 Takmičara po kategorijama (niži razredi O.Š)

1. i 2. razred: 888 takmičara
3. i 4. razred: 2272 takmičara

Ukupno (nizi razredi): 3 160 takmičara

 

Ukupan broj takmičara: 20 817

Pol:

Muški: 12 216

Ženski: 8 601

Svim koordinatorima i mentorima zahvaljujemo na trudu i angažovanju.

Programski odbor takmičenja ,,Dabar”.