KODOVI ZA PRISTUP I UPUSTVA DOSTAVLJENI SU KOORDINATORIMA I MENTORIMA NIŽIH RAZREDA OŠ

logoKS

Svim koordinatorima i mentorima na njihove e -mail adrese poslati su kodovi za pristup za školsko takmičenje za niže razrede OŠ.

Tekst e -maila:

Poštovani,

Školsko takmičenje „Dabar“ će se realizovati:

-u periodu od 24. do 28. novembra 2014. godine, za učenike do 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Svim koordinatorima i mentorima  iz osnovnih škola sada šaljemo kodove za kategorije 1. i 2. razred OŠ  i 3. i 4. Razred OŠ.

 

Tačan datum i vreme izvođenja takmičenja u Vašoj školi, možete da odredite sami. Grupe učenika u Vašim školama sami formirate, kao i termin za njihovo testiranje. Zajednički cilj nam je promocija informatike i računarstva; potrudite se da što više učenika učestvuje u takmičenju.Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo.

Takmičenje će se održati putem online sistema takmičenja, tako da je svakom učeniku potreban računar sa pristupom internetu. Ukoliko se dogodi neki tehnički problem, učenik može ponovo da se prijavi u sistem sa istim podacima i nastavi rad. Takođe, mogu i da se prijave ponovo, ako je neophodno da sve počnu ispočetka; u tom slučaju neka upišu broj 2 iza prezimena.

Link za pristup takmičenju nalaziće se na naslovnoj strani našeg sajta:

http://dabar.edu.rs/

Možete koristiti i direktan link ka sistemu testiranja koji se nalazi na adresi:

http://bober-rs.acm.si/

Podaci koji se odnose na Vašu školu su:

Naziv škole:

Е-pošta: 

Мentor / кооrdinator  takmičenja:

- Ime i prezime:

- Коrisničko ime:

Lozinka: 

- Коd za kategoriju ,,1. i 2. razred OŠ:

- Коd za kategoriju ,,3. i 4. Razred OŠ: 

Pristup takmičenju biće omogućen u ponedeljak, 24. novembra od 7 časova.

Svaki koordinator i mentor dobija lozinku za pristup svojih učenika takmičenju. Lozinku saopštava učenicima, koji je koriste prilikom prijave u sistem takmičenja kao ,,Kod za pristup“ (lozinka se saopštava kada su učenici u kabinetu i popunjavaju formu za početak takmičenja, koja se nalazi na gore pomenutim linkovima).

Takmičari tokom takmičenja mogu koristiti samo papir i olovku. Nakon takmičenja mentor uzima papire i uništava ih.

Prilikom takmičenja u svakoj učionici se nalazi najmanje jedan kontrolor. Kontrolori se mogu menjati u toku takmičenja. Kontrolori su obično mentori koji su se prijavili za takmičenje ili drugi nastavnici koje bira mentor.

U slučaju kršenja pravila takmičenja (upotreba nedozvoljenih pomagala ili ometanja drugih takmičara) od strane takmičara, takmičar se udaljava iz učionice u kojoj se takmičenje realizuje i diskvalifikuje. O diskvalifikaciji mentor preko elektronske pošte obaveštava Programski odbor.

Ima ukupno 5 zadataka za učenike 1. i 2. razreda, odnosno 8 zadataka za učenike 3. i 4. razreda u tri kategorije:

laki – po 3 zadatka za obe kategorije – svaki tačno rešen donosi 6 bodova (netačno rešen oduzima 2 boda)

srednje težine – 1 zadatak za učenike 1. i 2. razreda, odnosno 3 zadataka za učenike 3. i 4. razreda – svaki tačno rešen donosi 9 bodova (netačno rešen oduzima 3 boda)

teški: – 1 zadatak za učenike 1. i 2. razreda, odnosno 2 zadataka za učenike 3. i 4. razreda – svaki tačno rešen donosi 12 bodova (netačno rešen oduzima 4 boda)

Zadatak koji se ne rešava donosi 0 bodova. Svakom takmičaru se dodaje 13 bodova za učenike 1. i 2. razreda, odnosno 23 bodova za učenike 3. i 4. razreda . (Nijedan takmičar ne može imati negativan broj bodova).

Zadaci za učenike 1. i 2. razreda zapisani ćiriličnim pismom – molimo učitelje da pomognu učenicima da ih razumeju;

Zadaci za učenike 3. i.4. razreda su postavljeni latinicom.

Takmičenje traje 30 minuta.

Svaki koordinator/mentor dobija i korisničko ime i lozinku sa kojom se prijavljuje u sistem testiranja na sajtu http://bober-rs.acm.si/ i prijavljuje u kategoriju „Prijava u sistem za nastavnike“, zatim u meniju takmičenje i podmeniju takmičari može da vidi svoje prijavljene učenike (Proverite da li su korektno upisali imena i prezimena). Rezultati će biti vidljivi počev od subote, 29.novembra do srede, 3. decembra.

Detaljna uputstva biće objavljena na našem sajtu.

Molimo Vas da nam pošaljete fotografije sa takmičenja u Vašoj školi, kako bi kreirali „Zajednički album“ takmičenja za školsku 2014/2015. godinu. Potrudite se da se učenicima na fotografijama ne vide lica i pošaljite nam.

Kontakt:

takmicenje.dabar@gmail.com

 

 

Hvala Vam što učestvujete u takmičenju!

Programski odbor takmičenja “Dabar“