IT – UPS

995849_711870252177153_513819300_n 

Naziv: „Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije“;
Predsednik: MSc. Milan Rajković;
Sedište: ,,O.Š. Dragomir Marković – Kruševac”, Ulica Ćirila i Metodija broj 20;
Broj telefona: Tel: 037/446-890, Mob: 063/80-60-811;
Mail: takmicenje.dabar@gmail.com;
Broj računa: 205-206570-14 Komercijalna banka;
Matični broj: 28139659          PIB: 108452255
 

O udruženju:

     Udruženje ”Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na nedoređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka, osnovano u Kruševcu 27.02.2014. Godine. Sedište Udruženja je u Kruševcu, ulica Ćirila i Metodija, broj 20 (Osnovna škola ,,Dragomir Marković“). Članovi udruženja su profesori informatike i računarstva iz Kruševca i cele Srbije.

Ciljevi Udruženja su da :

 • Doprinosi napretku računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka;
 •  Podstiče na naučni i stručni rad svoje članove, realizuje naučna i stručna istraživanja u oblasti informatike i računarstva i njihovih primena;
 •  Bavi se pitanjima nastave računarstva i informatike u osnovnim školama, srednjim školama, visokim školama strukovnih studija i fakultetima i doprinosi unapređenju te nastave;
 • Bavi se otkrivanjem, negovanjem i razvijanjem talentovanih mladih informatičara i programera.

Delatnosti Udruženja:

 • Organizuje, priprema i realizuje Međunarodno takmičenje iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za učenike osnovnih i srednjih škola;
 • Organizuje razne vidove vannastavnih aktivnosti za mlade informatičare i programere (takmičenja, cikluse predavanja i sl);
 • Angažuje  prvenstveno svoje članove, ali i stručne spoljne saradnike na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva Udruženja;
 • Organizuje samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama, domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove, seminare, savetovanje, predavanja i druge oblike stručnog i javnog rada;
 • Sarađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama za informatiku i računarstvo, odgovarajućim prosvetno-pedagoškim institucijama i drugim radnim i društvenim organizacijama;
 • Sarađuje sa srodnim društvima na teritoriji Srbije i sa srodnim društvima u drugim zemljama;
 • Prikuplja literaturu i softver iz informatike i računarstva za svoje članove.

Realizovani i aktuelni projekti Udruženja:

 • Kao neformalno udruženje, udruženje je uspešno organizovalo, pripremilo i realizovalo Međunarodno takmičenje iz računarske i informatičke pismenosti ,,Dabar“ za školsku 2013 Godinu. Učestvovalo je 6.280 takmičara iz 78 škola iz cele Srbije, od toga 1182 takmičara iz 11 osnovnih i Srednjih škola iz Kruševca;
 • Udruženje je saradnik u projektu Centra za talentovane učenike, u okviru centra za stručno usavršavanje nastavnika u Kruševcu. U centru za talente zaduženo je za nastavu Informatike. Projekat se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom Grada Kruševca, Društvom matematičara Srbije – Podružnicom Kruševac, Društvom fizičara – Podružnica Kruševac, javnim ustanovama grada Kruševca i Centrom za sručno usavršavanje nastavnika;
 • Uspostavljena saradnja i potpisan protokol o saradnji sa PDIS – Niš (Pedagoško društvo informatičara Srbije), UPIS Novi Sad (Udruženje profesora informatike), ITHS Srednjom školom iz Beograda ( Srednja škola za informacione tehnologije), LINK grupom iz Beograda.

Međunarodna saradnja:

 • Saradnja sa Univerzitetom u Ljubljani – Fakultetom za računarstvo i informatiku;
 • Saradnja sa Univerzitetom u Viljnusu – Litvanija;
 • Saradnja sa međunarodnom ,,Bebras (Dabar)“ organizacijom, koja okuplja više od 20 država članica;
 • Udruženje je zvaničan član Međunarodne ,,Bebras“ (Dabar) organizacije i zvaničan organizator takmičenja ,,Dabar“ za Srbiju;

Upravni odbor udruženja:

1. Milan Rajković-Član Upravnog odbora i Predsednik udruženja;

Master Profesor tehnike i informatike, student Dr. Studija iz informatke i računarstva na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Profesor Informatike u srednjoj Politehničkoj školi “Nilutin Milanković”- Kruševac.

2. Bojan Milosavljevic- Član Upravnog odbora i Predsednik sekcije za visoko obrazovanje

Profesor na smeru informatike i računarstva na Visokoj hemijsko-tehnološkoj školi strukovnih studija u Kruševcu.

Doktor nauka iz oblasti menadžmenta informacionih sistema.

3. Dragan Krstić – Član Upravnog odbora i Predsednik sekcije za srednje obrazovanje

Profesor informatike u Gimnaziji Kruševac.

4. Saša Jevtić – Član Upravnog odbora i Potpredsednik udruženja

Profesor tehnike i informatike, Direktor ,,O.Š. Dragomir Marković“ – Kruševac.

5. Milutin Spasić – Član Upravnog odbora

Student završne godine na fakultetu za računarstvo i informatiku, Univerziteta u Ljubljani.

6. Milan Lukić – Član Upravnog odbora i Predsednik Sekcije za osnovno obrazovanje

Profesor informatike u ,,O.Š. Dositej Obradović” – Kruševac.

7. Bojan Tomić – Član Upravnog odbora 

Profesor informatike u ,,O.Š. Vladislav Savić – Jan” – Kruševac.

8. Svetlana Jakšić – Član Upravnog Odbora

Profesor informatike u ,,O.Š. Nikola Tesla” – Beograd.

Članovi Nadzornog odbora:

1. Sandra Petrović – Diplomirani Ekonomista

2. Branislav Dolić – Sistem administrator takmičenja ,,Dabar” za Srbiju