Državni nivo takmičenja za školsku 2014/2015. godinu

Kliknite na sliku (Start) da bi ste ušli u online sistem takmičenja.

start

Obaveštenje:

Sve kategorije takmičenja sadrže po 12 zadataka. Vreme rada je 45 minuta. Zadaci su podeljeni po težini:

- srednja težina – svaki tačno rešen zadatak donosi 9 bodova (za netačno rešen zadatak oduzimaju se 3 boda),

- teški – svaki tačno rešen zadatak donosi 12 bodova (za netačno rešen zadatak oduzimaju se 4 boda).

Zadatak na koji se ne odgovori, ne boduje se, tj., nosi 0 bodova. Nijedan takmičar ne može imati negativan konačan broj bodova.

Preliminarne rang liste biće objavljene u ponedeljak, 9. februara 2015. godine. Rok za žalbe programskom odboru takmičenja je 24h. Konačne rang liste biće objavljene u utorak, 10. februara 2015. godine.

Svim takmičarima želimo mnogo uspeha!

Programski odbor takmičenja ,,Dabar” za Srbiju