Preliminarni rezultati

Svim mentorima na njihove e-mail adrese poslati su preliminarni rezultati.