Konačni rezultati sa državnog takmičenja

Svim mentorima na njihove e-mail adrese poslati su konačni rezultati.