Preliminarni rezultati – Viši razredi

Preliminarni rezultati za više razrede poslati su svim mentorima na njihove e-mail adrese.

Poštovane kolege-mentori ,

Konsultacijom sa Vama došli smo do jedinsvetnog, za ove prilike, optimalnog rešenja. Jedan broj takmičara je diskvalifikovan uz saglasnost mentora, kojima smo posebno zahvalni na objektivnosti i nepristrasnosti koju su pokazali.

U prilogu Vam dostavljano preliminarne rezultate za sve četiri takmičarske kategorije. Žutom bojom su obeleženi učenici koji su se plasirali na republički nivo takmičenja. Kvote za državno takmičenje u kategorijama formirane su na osnovu ukupnog broja takmičara po kategorijama i maksimalnog kapaciteta koji imamo u centrima za državno takmičenje. Konačni rezultati biće objavljeni za dva dana, kada ističe rok za prigovore na preliminarne rezultate.

Hvala svima na trudu i vremenu koje ste odvojili, kako bismo zajednički uspeli da završimo ovaj krug takmičenje. Posebno Vam hvala na porukama koje su sadržale sugestije, kritike, pohvale, podrsku, predloge…

Pažljivo smo proučili sve predočeno i odlučili da na kraju ove takmičarkse godine izađemo sa izmenama koje će omogućiti da se budeća takmičenja organizuju tako da mogućnost propusta ili zolupotrebe bude svedena na minimum.

Velika zahvalnost i srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor takmičenja Dabar