Preliminarni rezultati – Niži razredi

Svim koordinatorima i mentorima na njihove e-mail adrese poslati su rezultati.

Poštovane kolege-mentori,

U prilogu Vam dostavljamo preliminarne rezultate za kategorije Junior 1 i Junior 2. Konačni rezultati biće objavljeni za dva dana, kada ističe rok za prigovore na preliminarne rezultate.

Učenici u kategorijama Junior 1 i Junior 2 učestvuju samo na školskom takmičenju. Svim učenicima u kategoriji Junior 1dodato je na startu 19 bodova, a učenicima u kategoriji Junior 2 20 bodova koliko iznosi i maksimalni negativan zbir bodova u tim kategorijama.

Obzirom da se takmičenje realizuje samo na školskom nivou u ovim kategorijama, nema zvaničnog rangiranja. Učenike koji su osvojili maksimalni broj bodova nagradićemo diplomama.

U prilogu Vam dostavljamo i elektronske šablone za diplome i zahvalnice ukoliko želite da ih odštampate i ostalim učenicima. Preporučujemo program https://inkscape.org/en/ za dodavanje imana i prezimena učenika kao i naziva škola.

Hvala svima na trudu i vremenu koje ste odvojili, kako bismo zajednički uspeli da realizujemo takmičenje u nižim razredima osnovnih škola. Posebno Vam hvala na porukama koje su sadržale sugestije, kritike, pohvale, podrsku, predloge…

 

Srdačan pozdrav

Organizacioni odbor takmičenja Dabar