Kodovi za pristup i upustva dostavljeni su koordinatorima i mentorima

logoKS

Svim koordinatorima i mentorima poslali smo korisnička imena, lozinke i kodove za pristup po kategorijama na njihove e-mail adrese.

 

Sadržaj:

Poštovani,

Školsko takmičenje „Dabar“ će se realizovati:

-u periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine, za učenike do 5. do 8. razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola.

-u periodu od 24. do 28. novembra 2014. godine, za učenike do 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Svim koordinatorima i mentorima  iz osnovnih škola sada šaljemo kodove za kategorije Dabarčić (5. i 6.razred) i Mladi dabar (7. i 8.razred).

Svim koordinatorima i mentorima  iz srednjih škola sada šaljemo kodove za kategorije Dabar (1. i 2.razred) i Stariji dabar (3. i 4.razred).

U toku sledeće nedelje, svim koordinatorima i mentorima iz osnovnih škola, poslaćemo kodove za pristup kategorijama učenika 1. i 2. razreda i 3 i 4. razreda.

Tačan datum i vreme izvođenja takmičenja u Vašoj školi, možete da odredite sami. Grupe učenika u Vašim školama sami formirate, kao i termin za njihovo testiranje. Zajednički cilj nam je promocija informatike i računarstva; potrudite se da što više učenika učestvuje u takmičenju.Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo. Naša preporuka je da se takmičenje realizuje na redovnim časovima informatike.

Takmičenje će se održati putem online sistema takmičenja, tako da je svakom učeniku potreban računar sa pristupom internetu. Ukoliko se dogodi neki tehnički problem, učenik može ponovo da se prijavi u sistem sa istim podacima i nastavi rad. Takođe, mogu i da se prijave ponovo, ako je neophodno da sve počnu ispočetka; u tom slučaju neka upišu broj 2 iza prezimena.

Link za pristup takmičenju nalaziće se na naslovnoj strani našeg sajta:

http://dabar.edu.rs/

Možete koristiti i direktan link ka sistemu testiranja koji se nalazi na adresi:

http://bober-rs.acm.si/

Podaci koji se odnose na Vašu školu su:

Naziv škole:

Е-pošta:  

Мentor / кооrdinator  takmičenja:

- Ime i prezime: 

- Коrisničko ime: 

Lozinka: 

- Коd za kategoriju ,,Dabarčić“ (5. i 6. razred OŠ): 

- Коd za kategoriju ,,Mladi Dabar“ (7. i 8. razred OŠ): 

- Коd za kategoriju ,,Dabar“ (1. i 2. razred SŠ): 

- Коd za kategoriju ,,Stariji Dabar“ (3. i 4. razred SŠ):

 

Pristup takmičenju biće omogućen u ponedeljak, 17. novembra od 7 časova.

Svaki koordinator i mentor dobija lozinku za pristup svojih učenika takmičenju. Lozinku saopštava učenicima, koji je koriste prilikom prijave u sistem takmičenja kao ,,Kod za pristup“(lozinka se saopštava kada su učenici u kabinetu i popunjavaju formu za početak takmičenja, koja se nalazi na gore pomenutim linkovima).

Takmičari tokom takmičenja mogu koristiti samo papir i olovku. Nakon takmičenja mentor uzima papire i uništava ih.

Prilikom takmičenja u svakoj učionici se nalazi najmanje jedan kontrolor. Kontrolori se mogu menjati u toku takmičenja. Kontrolori su obično mentori koji su se prijavili za takmičenje ili drugi nastavnici koje bira mentor.

U slučaju kršenja pravila takmičenja (upotreba nedozvoljenih pomagala ili ometanja drugih takmičara) od strane takmičara, takmičar se udaljava iz učionice u kojoj se takmičenje realizuje i diskvalifikuje. O diskvalifikaciji mentor preko elektronske pošte obaveštava Programski odbor.

Ima ukupno 10 zadataka u tri kategorije:

laki – 3 zadatka – svaki tačno rešen donosi 6 bodova (netačno rešen oduzima 2 boda)

srednje težine – 3 zadatka – svaki tačno rešen donosi 9 bodova (netačno rešen oduzima 3 boda)

teški: – 4 zadatka – svaki tačno rešen donosi 12 bodova (netačno rešen oduzima 4 boda)

Zadatak koji se ne rešava donosi 0 bodova. Svakom takmičaru se dodaje 31 bod. (Nijedan takmičar ne može imati negativan broj bodova).

Takmičenje traje 30 minuta.

Svaki koordinator/mentor dobija i korisničko ime i lozinku sa kojom se prijavljuje u sistem testiranja na sajtu http://bober-rs.acm.si/ i prijavljuje u kategoriju „Prijava u sistem za nastavnike“, zatim u meniju takmičenje i podmeniju takmičari može da vidi svoje prijavljene učenike (Proverite da li su korektno upisali imena i prezimena). Rezultati će biti vidljivi počev od subote, 22.novembra do srede, 26. novembra.

Detaljna uputstva biće objavljena na našem sajtu.

Molimo Vas da nam pošaljete fotografije sa takmičenja u Vašoj školi, kako bi kreirali „Zajednički album“ takmičenja za školsku 2014/2015. godinu. Potrudite se da se učenicima na fotografijama ne vide lica i pošaljite nam.

Kontakt:

takmicenje.dabar@gmail.com

 

Hvala Vam što učestvujete u takmičenju!

Programski odbor takmičenja “Dabar“