Oni su najbolji

logoKS

 

Kategorija ,, Stariji Dabar”

Prvo mesto:

1. Petra Janković, Ekonomska škola – Niš, 168/180 bodova
Koordinator: Pejčić Dejan

Kategorija ,,Dabar”

Prvo mesto:

1. Veljko Jakšić, Gimnazija „Svetozar Marković“ – Niš, 188/188 bodova
Koordinator: Đorđević Dijana
2. Ana Rančić, Gimnazija „Svetozar Marković“ – Niš, 188/188 bodova
Koordinator: Đorđević Dijana

Kategorija ,,Mladi Dabar”

Prvo mesto:

1. Danilo Stefanović , O.Š. ,,Desanka Maksimović” – Čokot – Novo Selo – Niš, 148/158 bodova
Koordinator: Mladen Jovanović
2. Mihajloleve Aćimović , O.Š. ,,Jovan Sterija Popović” – Vršac, 148/158 bodova
Koordinator: Kiš Sonja
3. Viktor Katzenberger , O.Š. ,, Prva vojvođanska brigada” – Novi Sad, 148/158 bodova
Koordinator: Gliša Gavrilov
4. Danilo Stefanović 148/158 bodova
Kategorija ,,Dabarčić”

Prvo mesto:

1. Sanja Jović , O.Š. ,,Kralj Petar I” – Niš, 188/188 bodova
Koordinator: Suzana Miljković
2. Marta Janić , O.Š. ,,Prva vojvođanska brigada” – Novi Sad, 188/188 bodova
Koordinator: Gliša Gavrilov
3. Pavle Tepačević, O.Š. ,,Prva vojvođanska brigada” – Novi Sad, 188/188 bodova
Koordinator: Gliša Gavrilov
4.Luka Kerekeš , O.Š. ,,Vuk Karadžić” – Crvenka, 188/188 bodova
Koordinator: Valentina Rutović
5. Milica Zajić , O.Š. ,,Vuk Karadžić” – Kruševac, 188/188 bodova
Koordinator: Dragana Marić Peruničić
6.Jovana Perović , O.Š. ,,Žarko Zrenjanin” – Novi Sad, 188/188 bodova
Koordinator: Vesna Cvetković