Državno nivo takmičenja – Rešenja

Rešenja (svi zadaci sa državnog): Link