OSNIVANJE TESLINIH NAUČNIH KLUBOVA U SRBIJI

Teslina naučna fondacija u Srbiji, u saradnji sa partnerskom Fondacijom u Americi (TSF) već nekoliko godina unazad radi na postavljanju i razvijanju logistike u načinu obrazovanja američke dece kroz osnivanje Teslinih naučnih klubova.
Podstaknuti izuzetnim uspesima u ovakvom specifično vidu dodatnog obrazovanja za decu koja ispoljavaju određene talente ili veće sklonosti ka nauci i umetnosti u okviru obrazovnog modela koji smo uspostavili u Teslinim naučnim klubovima u Americi, počeli smo realizaciju pilot projekta – „Osnivanje Teslinih naučnih klubova u osnovnim i srednjim školama u Srbiji ( po ugledu na takve klubove u SAD )“.
Oslanjajući se na dokazane rezulate uspešnih primera u oblasti inovativnosti i preduzetništva, na kojima je izgrađeno američko društvo, transferom znanja kroz umrežavanje američko – srpskih Teslinih naučnih klubova, želimo da podstaknemo isti način razmišljanja kod mladih u
Srbiji.
Potreba za većom inovativnošću, kreativnošću i znanjem u realnom društvu je tačka oslonca i najveća vrednost koju želimo da ustanovimo kao neophodan model primene u radu sa decom kroz osnivanje Teslinih naučnih klubova u Srbiji.
U saradnji sa istaknutim profesorima i konsultantima iz oblasti nauke, umetnosti i medija u Srbiji, formirali smo tim za osnivanje Teslinih naučnih klubova i u Srbiji.
Ključni tim ljudi u pripremi i realizaciji pilot projekta „Osnivanje Teslinih naučnih klubova u osnovnim i srednjim školama u Srbiji (po ugledu na takve klubove u SAD)“ su:

Vesna Đerić, dipolomirani stručnjak za Internet tehnologije, koordinator za dizajn

Milica Savić, diplomirani slikar, Internacionalni PR menadžer i stručnjak za dizajn i Internet tehnologije ( Digital Account Manager ).

Predrag Karasović, diplomirani turizmolog, marketing i PR stručnjak, predsednik Tesline naučne fondacije Srbije, konsultant Konsultantski tim pilot projekta „Osnivanje Teslinih naučnih klubova u osnovnim i srednjim školama u Srbiji (po ugledu na takve klubove u SAD)“ činiće i vodeći stručnjaci za Nikolu Teslu i profesori sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju znanja mladima.

Inicijativi osnivanja Teslinih naučnih klubova u osnovnim i srednjim školama u Srbiji priključuje se udruženje “Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije”. Ukoliko Vaša škola želi da se priključi projektu, a Vi želite da budete koordinator za svoju školu, molimo Vas popuniite sledeći upitnik:

Više o Tesla naučnoj fondaciji možete saznati na sledećem linku: http://tnfs.edu.rs/