Pravilnik takmičenja DABAR

 

http://dabar.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Pravilnik-Dabar-2016-1.doc

 

Правилник такмичења ,,Дабар”

Правилник Међународног  такмичења из рачунарске и информатичке писмености ,,Дабар“

 

Општи део

1.Члан

(Садржај правилника)

 

Правилник Међународног  такмичења из рачунарске и информатичке писмености ,,Дабар“ (у даљем тексту: конкурс) предвиђа:

 • Такмичење;
 • фазе такмичења и учешћа;
 • Управљање и организација такмичења;
 • Циљ такмичења;
 • Припрема задатака;
 • Спровођење конкурса;
 • Организација такмичења и тестирање;
 • Додела награда и
 • Финансирање такмичења.

 

Правилник је написан у мушком роду, али се подједнако односи на женски и мушки род.

 

2.Члан

(Циљ такмичења)

 

Циљеви такмичења су:

 • Побољшање и унапређење информатичких вештина;
 • Ширење и популаризација рачунарства и информатике;
 • Упоредити знање из области рачунарских наука и информационих технологија између ученика и студената у Србији и Европи;
 • Откривање даровитих ученика и студента из информатике;
 • Промоција социјалног контакта између младих људи из различитих школа и порекла.

 

3.Члан

(Званичан сајт такмичења)

Званичан сајт такмичења је www.dabar.in.rs. Правилник такмичења је објављен на насловној страни сајта.

 

 

 

Нивои такмичења и учешћа

4.Члан

(Нивои такмичења)

 

Такмичење се одвија на два нивоа:

 • Школско такмичење;
 • Државно такмичење.

 

Школско такмичење је значајно за селекцију најбољих такмичара за учешће на државном такмичењу.

 

Задатке за Школско такмичење и критеријуме евалуације припрема Програмски одбор такмичења и уноси их у систм за онлине тестирање на званичном сајту такмичења. Школско такмичење се одржава у истој недељи у свим школама учесницама. Датуми се утврђују на међународном нивоу. Евалуацију конкурсних задатака врши се аутоматски у систему за онлине тестирање.

 

Организација школског такмичења је препуштена школама. Заједно са пријавом школа за учешће на такмичењу школа попуњава и сагласност за јавну објаву резултата такмичења.

 

5.Члан

(Категорије такмичења)

 

Такмичење је намењено ученицима заинтересованим за различите области рачунарства и информатике. Нагласак је на програмирању и техничким знањима, али и општим тема и решавању конкретних проблема.

Такмичење се одвија у шест категорија, које су везане за узрасту ученика и разред који похађају:

 

 1. Ученици од 1. До 2. Разреда основне школе;
 2. Ученици од 3. До 4. Разреда основне школе;
 3. Дабарчић (4. до 6. разреда основне школе);
 4.  Млади Дабар (7. до 8. разреда основне школе);
 5.  Дабар (1. и 2. разред средње школе);
 6. Старији Дабар (3. и 4. разред средње школе).

 

Сваке године се објављују категорије такмичења које ће се те године организовати.

 

6.Члан

(Добровољна сарадња)

 

Учешће на такмичењу је добровољно.

 

7.Члан

(Право на учешће у такмичењу)

 

Право на учешће у такмичењу имају сви заинтересовани ученици школа које су се пријавиле за учешће на такмичењу.

 

Спровођење и организација такмичења

 

 1. члан

(Програмски одбор и именовање чланова)

 

Такмичење стручно води Програмски одбор такмичења, која се састоји од председник и најмање четири члана. Председника именује Комисија за такмичење при ,,ИТ – УПС“. Чланове програмског одбора предлаже Председник одбора, а именује их Комисија за такмичење при ,,ИТ – УПС“.

 

 1. Члан

(Организатори такмичења и Организациони одбор)

 

Такмичење организује ,,ИТ – УПС”, и управља такмичењем преко организационог одбора. Организациони одбор се састоји од председника Програмског одбора и председника ,,ИТ – УПС“, одабраних наставника из школа које учествују и стручњака из области информатике, који су именовани од стране Комисије за такмичење. Чланови организационог одбора сами бирају председника.

 

Задатак Организационог одбора да организује припрему и реализацију оба нивоа такмичења.

 

 1. Члан

(Организација школског такмичења)

 

Школе се пријављују сваке године за учешће на такмичењу од стране ментора у року предвиђеном конкурсом такмичења.

 

Ментор потом организује школско такмичење у својој школи, које се реализује преко онлине система такмичења.

 

Уколико школа која учествује у такмичењу има више ментора, пријављују се сви.

 

Уколико ментор организује такмичења у неколико школа, пријављује се за сваку школу посебно.

 

11.Члан

(Организација државног такмичења)

 

Право учешћа на државном такмичењу имају најбоље пласирани са школског такмичења. Број учесника и начи избора најбољих дефинисан је у годишњем конкурсу такмичења.

 

 1. Члан

(Конкурс за пријаву за такмичење)

 

,,ИТ – УПС“ на предлог Програмског одбора расписује конкурс за Такмичења 15 Септембра текуће школске године. Конкурс мора бити јаван. Такође конкурс ће бити објављен и на званичном сајту такмичења.

 

13.Члан

(Текст јавног конкурса)

 

Текст конкурса укључује:

 • датуми за спровођење школских такмичења;
 • Време и место извођења државног такмичења;
 • Време за решавање конкурсних задатака;
 • Рок за регистрацију ментора школских такмичења;
 • Број учесника у националном такмичењу и начин њиховог избора;
 • Контакт особа за текућу годину;
 • Линк ка сајту са правилником такмичења.

 

14.Члан

(Пријава на такмичење)

 

Пријављивање се обавља путем онлине форме на сајту такмичења. Пријаву попуњавају ментори, предложени од стране школа учесница уз сагласност Организационог одбора.

Ментори затим пријављују ученике из својих школа за такмичење, које се врши непосредно пре такмичења.

 

Припремни задаци

 

 1. Члан

(Припрема задатака)

 

Задатке за припрему такмичења и задатке за само такмичење припрема Програмски одбор такмичења, на основу предлога Прогамског савета такмичења Дабар који се утврђују на годишњој радионици земаља учесница. Задаци су груписани по категоријама из члана 5 овог правилника. Програмски одбор такмичења је у обавези да задатке који су на годишњој радионици земаља учесница такмичења Дабар означени као обавезни за ту годину уврсти међу задатке такмичења по одговарајућим категоријама.

Задаци се преводе на српски језик.

Такмичари решавају задатке у он-лине у посебном такмичарском окружењу.

 

16.Члан

(Тајност задатака)

 

Програмски одбор је одговоран за тајност задатака до почетка самог такмичења.

 

17.Члан

(Објава решења задатака)

 

Задаци са решењима јавно су доступни након завршетка такмичења у систему за он-лине тестирање на интернету.

 

18.Члан

(Чување резултата)

 

Програмски одбор резултате такмичења чува најмање пет година, а затим, ако је потребно, обезбеђује њихово уништавање.

 

Спровођење такмичења

 

19.Члан

(Трајање такмичења и објава резултата)

 

Решавање задатака на школском такмичењу је могућа у условима утврђеним од стране Организационе комисије (према правилима пројекта Дабар школско такмичење организује се сваке године неколико дана прве седмице), тачно време реализације објављује се у годишњем обавештењу. Такмичарско он-лине окружење по истеку времена се затвара за све такмичаре и чувају се резултати.

Такмичар који заврши задатке пре истека времена, резултете може да види по истеку времена за све такмичаре према упутству у он-лине окружењу такмичења.

 

20.Члан

(Питања током такмичења)

 

На сва питања ученика у току такмичења у вези задатака одговара ментор у складу са упутствима, које дефинише програмски савет.

 

 

21.Члан

(Дозвољен прибор)

 

Такмичари током такмичења могу користити папир и оловку. Након такмичења ментор узима папире и уништава их.

 

 1. Члан

(Контролори)

 

Приликом такмичења у свакој учионици се налази најмање један контролор. Контролори се могу мењати у току такмичења. Контролори су обично ментори који су се пријавили за такмичење или други наставници које бира ментор, уз сагласност школе.

У случају кршења правила такмичења (употреба недозвољених помагала или ометања других такмичара) од стране такмичара, такмичар се удаљава из учионица у којима се такмичење реализује и дисквалификује. О дисквалификацији ментор преко електронске поште обавештава Програмски Одбор.

 

Организација извођења такмичења и правилник такмичења

 

 1. Члан

(Место и време такмичења)

 

Школко такмичење одржава се исте седмице за основне и средње школе преко система за он-лине тестирање на интернету. Ученици од 1. До 4. Разреда учествују само на школском такмичењу и то недељу дана после школског такмичења за ученике од 5. Разреда основне школе до ученика 4. Године средње школе. Ученици од 1. До 4. Разреда учествују само на школском такмичењу, а остали и на државном.

 

Еваулација задатака и бодовање врши се централно преко интернета. Сви такмичари су рангирани заједно, без обзира где су учествовали на такмичењу.

 

Услов за пласман на државно такмичење одређује Програмски одбор на основу броја ученика по регионалним центрима, броју ученика по категоријама и  просечном броју остварених поена по категоријама на основу чега ће се утврдити бодовна граница за пласман ученика на Државно такмичење. Оквиран број ученика по центрима за Државно такмичење (Крушевац, Ниш, Нови Сад, Београд) биће око 100 ученика по центру. Укупан број на Државном такмичењу биће око 400 ученика.

 

Државно такмичење траје један дан. Решавање задатака је у просторијама које је предвидео организатор такмичења. Државно такмичење одвија се истоверемено у Крушевцу, Нишу, Новом Саду и Београду.

 

Партнер за такмичење у Београду је ,,ИТХС“ – Средња школа за информационе технологије, у Нишу ,,ПДИС“ – Ниш (Педагошко друштво информатичара Србије из Ниша), а у Новом Саду ,,УПИС“ – Нови Сад (Удружење професора информатике Србије из Новог Сада). Партнери су у обавези да за државни ниво такмичења обезбеде адекватан простор за одржавање такмичења у Београду, Нишу и Новом Саду. А ,,ИТ – УПС“ ће обезбедити адекватан простор у Крушевцу. Државно такмичење се организује у свим центрима истовремено, а рангирање ученика је централизовано и на нивоу целе земље. По 15 најбољих ученика у свим категоријама добијају награде на државном такмичењу и то 12 ученика Сребрно одличје и по 3 најбоља ученка у свим категоријама златно одличје. При чему, најбољи ученици се рангирају по местима од првог до трећег и награђују адекватним наградама.

 

24.Члан

(Резултати)

 

Резултате школских такмичења Програмски одбор шаље ментору у школи најкасније 14 дана после такмичења.

 

Резултати државном такмичењу треба нормално да буде објављен најкасније три дана по одржаном такмичењу.

 

На резултате школског или државног такмичења, сваки учесник може да се жали преко свог ментора писменим путем на предвиђену адресу. Жалба треба да садржи име и презиме ученика, серијски број задатака за које се верује да није правилно оцењен и кратко образложење.  Жалба се подноси у року од 5 дана од дана пријема резултата на школским такмичењима и 3 дана након државног такмичења.

 

Програмски одбор разматра жалбу и у року од 7 дана од дана пријема приговора и доноси одлуку. Програмски савет шаље одлуку ментору ученика и одлука је коначна.

 

 1. Члан

(Задаци Програмског одбора)

 

Програмски одбор:

 

 • послати свог члана на међународну радионицу Дабар;
 • припремити задатке за такмичење;
 • одговоран је за надзор резултата такмичења;
 • редослед такмичара по успеху и објављује резултате такмичења;
 • додела награда;
 • организовати архивирање документације такмичења;
 • организује израду конкурсне документације за ресорно министарство за следећу годину и за следећу међународну радионицу Дабар.

 

 

Додела признања и награда

 

26.Члан

(Критеријуми за доделу награда)

 

На Државном такмичењу награђује се Сребрним одличјем по 12 ученика из сваке категорије, Златним одличјем по 3 ученика из сваке категорије, а та три ученика се рангирају по местима од 1 до 3 места.

 

 

27.Члан

(Приступ резултатима такмичења)

 

Сваком ментору је омогућен увид у резултате његових ученика, као и увид у одговор Програмског одбора на евентулане жалбе ученика.

 

 

 

 

 

 

28.Члан

(Штампање диплома и захвалница)

 

Штампање диплома за ученике и захвалнице за менторе и школе учеснице организује Програмски одбор такмичења.

 

 1. Члан

(Припрема награда)

 

Све награде морају бити нумерисане и потписане од стране председнка Комисије за такмичења при ,,ИТ – УПС“.

 

 1. Члан

(Награде и признања)

 

Награде и признања се додељују на свечаности на крају такмичења.

 

31.Члан

(Евиденција признања и награда)

 

Евиденцију издатих награда и признања води Организациони одбор.

 

Финансирање такмичења

 

 1. Члан

(Финансирање такмичења)

 

Пријава на такмишење је бесплатна. Извори средстава за реализацију школских и државних такмичења су:

 

 • средства стечена својим активностима у организацији;
 • доприноси од спонзора и донатора;
 • средства агенција;
 • средства прибављена од стране Министарства просвете;
 • поклони и завештања и
 • других извора.

 

33.Члан

(Трошење средстава)

 

Прикупљена средства за такмичење користе се:

 • учешће чланова Програмског одбора на међународној радионици Дабар,
 • припрема задатака за такмичење,
 • превод задатака на Српски језик,
 • репроматеријала и папир,
 • рад Програмског одбора и Организационог одбора
 • оперативне трошкове чланова Програмског одбора (стручна литература, и др.)
 • припремање и достављање понуда и позивнице
 • сачињавање листе учесника и вођење евиденција
 • признања
 • Награде за најбоље такмичаре
 • Креирање и одржавање сајта такмичења и Програмског одбора
 • Састављање и попуњавање упитника и анкета,
 • рад у организацији и контроли
 • ручак за такмичаре, чланове Програмског одбора и Организационог одбора и
 • друге ванредне трошкове.

 

Ове ставке су основ за израду финансијског плана такмичења.