Istorija takmičenja ,,Dabar”

logoKS

Istorija

Ideja takmičenja ,,Dabar” nastala je u Litvaniji, prof. Valentini Dagi. Od svog nastanka u takmičenje se uključuje nekoliko zemalja, među kojima je i Slovenija

2013

Srbija je prvi put učestvovala sa 6.280 učenika. U takmičenju je učestvovalo 30 zemalja iz celog sveta. Učestvovalo je oko 720.000 učenika. Srbija je postala zvaničan deo međunarodne ,,Bebras” organizacije.

2012

U takmičenje se uključuju 3 neevropske države: Japan, Tajvan i Kanada. Takmičenje je održano u 21 državi. Učestvovalo je oko 520.000 učenika.

Realizovano treće takmičenje u Sloveniji, na kome je učestvovalo 8.120 učenika u četiri kategorije: Dabarčić, mladi dabar, dabar i stariji dabar.

2011

Takmičenje je održano u 17 zemalja. Učestvovalo je oko 370.000 takmičara. Gotovo polovina učesnika bilo je iz Nemačke.

Realizovano drugo takmičenje u Sloveniji, na kome je učestvovalo 3.454 učenika u tri kategorije: Dabarčić, mladi dabar i dabar.

2010

Takmičenje je održano u 13 zemalja. Učestvovalo je oko 235.000 takmičara.

Prvi put takmičenje je održano i u Sloveniji. Učestvovalo je 199 učenika.

2009

Takmičenje je održano u 11 zemalja. Učestvovalo je oko 160.000 takmičara.

2008

Takmičenje je održano u 10 zemalja. Učestvovalo je oko 96.000 takmičara.

2007

Takmičenje je održano u 6 zemalja. Učestvovalo je oko 50.000 takmičara.

2004

Prvo takmičenje se održava u Litvaniji.