eFront LMS

logoKS

e-front-logo

 

Pet razloga zašto izabrati eFront lms

1. Posebno je pogodan za srednja preduzeća

Ćiljna grupa su preduzeća veličine od 100 do 1000 radnika. eFront je obavio detaljna istraživanja tržista i došao do rešenja koja odgovaraju njihovim potrebama i zahetvima. U tom cilju eFront je razvio veliki broj alata koji mogu unaprediti rad malih i srednjih preduzeca.

2. Dobra podrška

eFront je razvio dobar sistema podrške. U svakom trenutku ako nešto nije uredu možete potražiti podršku za rešavanje problema.

3. Jednostavan za upotrebu

E front je dizajniran tako da podstiče želju za znanjem svojom jednostavnošću i vizuelno atraktivnim korisničkim interfejsom. Svojom jednostavnošću omogućava Vam maksimalno vreme za savladjivanje novih veština, pri čemu je potrebno minimalno vreme da savladate upotrebu samog sistema.

4. U potpunosti otvoren sistema

eFront možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama. Možete ga integrisati sa drugim sistemima, prilagoditi svoj interfejs kao i dodavati nove funkcije.

5. Isprobajte sistema pre kupovine

eFront nudi potpuno besplatnu verziju koju možete isprobati, a ako vam sistema odgovara možete ga proširiti komercijalnim dodacima. Inicijalni razvoj eFront-a je počeo 2001. godine. Prva funkcionalna verzija je pokrenuta sredinom 2002. godine, da bi nakon samo par godina rada na razvoju aplikacione logike sistema došlo i do realizacije prve stabilne verzije 2.5 i to 2006.godine.

Jedna od ključnih etapa u procesu razvoja ovog LCMS-a je vezana za 2006-tu godinu, kada je ovaj projekat i formalno prešao u vode OpenSource aplikacija.
Moglo bi se reći da eFrontt danas važi za veoma ozbiljnog konkurenta koji sa sigurnošću može konkurisati i najboljim sistemima za e-učenje. Svakako da je jedna dekada rada na razvoju ove robusne aplikacije u velikoj meri doprinela da ovaj sistem postane u potpunosti nezavisan. Nezavisnost ovog sistema se ogleda u mogućnostima koje pruža. Reč je o integralnom rešenju koje objedinjuje sve neophodne podsisteme za kreiranje nastavnog sadržaja (tekstualnih, audio/video sadržaja i sl.), poseduje sisteme za kolaboraciju, ali i sve druge neophodne instrumente namenjene praćenju uspešnosti e-polaznika u procesu odvijanja e-kursa.

Iako eFront poseduje sve neophodne alate za kreiranje kurseva o kojima je već bilo reči, on isto tako omogućava i importovanje SCORM sadržaja i to sa bilo kog drugog sistema za e-učenje koji, naravno, podržava ovaj standard.

Iz kontrolnog panela moguće je kreirati nove kurseve, korisnike, i dodeljivati im privilegije. Sistem takođe omogućava i upravljanje sigurnosnim podešavanjima.

Iako je gotovo nemoguće predvideti sve što bi korisnik mogao uneti u sistem, u okviru sigurnosnih podešavanja je ipak moguće onemogućiti pojedine ekstenzije kao što su: php, php3, jsp, asp, cgi, pl, exe, com, i sl… Dakle, sigurnosna podešavanja pružaju mogućnost unosa proizvoljanog broj dozvoljenih i zabranjenih ekstenzija.

Upravljanje mogućnostima LMS-a je ukratko svedeno na prostu submit skriptu koja klikom na određeno radio dugme iz paleta ponuđenih opcija, može omogućiti ili onemogućiti, npr., Feedback, Chat, komentare i sl…

U kratkom analiziranju aplikacione logike ovog sistema uočio sam problem u sektoru za backup-ovanje podataka. Naime, kao i većina sistema za e-učenje, tako i E-Front u kontrolnom panelu poseduje sistem za backup. Ukratko, aplikacija je kreirana tako da omogućava administratoru da u svakom trenutku nakon pristupanja u sistem može obavljati backup (tekućih kurseva, baze podataka).

Iako je backpovanje jedna od primarnih operacija koju svaki administrator mora redovno obavljati kako bi osigurao sistem od neplaniranih događaja kao što su otkaz hardvera, požar i dr., ipak, način na koji radi ova aplikacija može prouzrokovati i izvesne neželjene sigurnosne problem.

Klikom na opciju backup, otvara se dijaloški okvir koji pruža izbor backupovanja samo baze ili baze + kursevi i dr… Bez obzira na to koju opciju odaberemo, podaci bivaju smešteni u okviru korenskog direktorijuma u folderu backups i to u zip-ovanoj verziji. Iako se to može smatrati veoma praktičnim, jer je na ovaj način administracija sistema olakšana do krajnih granica, ipak, smeštanje tako osetljivih podataka u korenskom direktorijumu na Web server baš i nije preporučljivo.

Aplikacija za Backup ima ulogu da obavi dumping baze, s tim što baza ipak nije ispunjena osetljivim podacima. Ukoliko se analizira backupovani SQL, koji ujedno predstavlja i strukturu relacione baze, može se zaključiti da u njemu nema naredbi kao što je (INSERT INTO `ime_tabele`). Ipak, svi ostali osetljivi podaci (pristupni podac i sl.), se ipak nalaze u okviru istog foldera, ali u nekom drugom obliku.

Trebalo bi dobro razmisliti o mogućim korektivnim merama koje bi trebalo primeniti u sloju aplikacione logike u vezi sa prethodno istaknutim.
Ostali sigurnosni aspekti zahtevaju podrobniju analizu izvornog koda i odgovarajuće testove, tako da u ovom trenutku ne raspolažem relevantnim informacijama…

E-Front je prilagođen za platforme Win i Linux. Rad E-Fronta je kreiran u PHP tehnologiji, pa zahteva da na Web serveru bude integrisan PHP verzije 5.2 kao i MySQL 5+ i Apache 2.x. Interpretirani model je testiran na lokalnom Web serveru i pokazuje stabilnost pri radu sa PHP-om verzije 5.3.1, Web server Apache/2.2.14.

Komercijalna varijanta i njene mogućnosti

1

 

2

3

 

Edukativna varijanta i njene mogućnosti

1a

 

2a

3a

Besplatna varijanta i njene mogućnosti

 

1c

2c

 

Korisnički interfejsi eFront LMS-a

kor

 Slika. Administratorski korisnički interfejs

nast

Slika. Nastavnički korisnički interfejs

stud

Slika. Studentski korisnički interfejs

 

Literatura:

http://www.efrontlearning.net

Link za download:

http://www.efrontlearning.net/download/download-efront.html

Autor članka:

Milan Rajković – Master professor tehnike i informatike za elektronsko učenje.