Monthly Archives decembar 2015

Preliminarni rezultati – Niži razredi

Svim koordinatorima i mentorima na njihove e-mail adrese poslati su rezultati.

Poštovane kolege-mentori,

U prilogu Vam dostavljamo preliminarne rezultate za kategorije Junior 1 i Junior 2. Konačni rezultati biće objavljeni za dva dana, kada ističe rok za prigovore na preliminarne rezultate.

Učenici u kategorijama Junior 1 i Junior 2 učestvuju samo na školskom takmičenju. Svim učenicima u kategoriji Junior 1dodato je na startu 19 bodova, a učenicima u kategoriji Junior 2 20 bodova koliko iznosi i maksimalni negativan zbir bodova u tim kategorijama.

Obzirom da se takmičenje realizuje samo na školskom nivou u ovim kategorijama, nema zvaničnog rangiranja. Učenike koji su osvojili maksimalni broj bodova nagradićemo diplomama.

U prilogu Vam dostavljamo i elektronske šablone za dip...

Pročitaj više

Preliminarni rezultati – Viši razredi

Preliminarni rezultati za više razrede poslati su svim mentorima na njihove e-mail adrese.

Poštovane kolege-mentori ,

Konsultacijom sa Vama došli smo do jedinsvetnog, za ove prilike, optimalnog rešenja. Jedan broj takmičara je diskvalifikovan uz saglasnost mentora, kojima smo posebno zahvalni na objektivnosti i nepristrasnosti koju su pokazali.

U prilogu Vam dostavljano preliminarne rezultate za sve četiri takmičarske kategorije. Žutom bojom su obeleženi učenici koji su se plasirali na republički nivo takmičenja. Kvote za državno takmičenje u kategorijama formirane su na osnovu ukupnog broja takmičara po kategorijama i maksimalnog kapaciteta koji imamo u centrima za državno takmičenje...

Pročitaj više

Srećna Nova godina i božićni praznici

čestitka

Pročitaj više