Monthly Archives oktobar 2015

Najbolja evropska informatička praksa u obrazovanju

Takmičenje ,,Dabar” je nagrađeno kao „Najbolja evropska informatička praksa u obrazovanju“ (Informatics Europe Best Practices in Education).

U Beču na „Evropskom samitu računarskih nauka“ (European Computer Science Summit) koji predstavlja godišnju Konferenciju ,,Informatics europe” (the federation of CS institutes at European universities) predstavljeno je takmičenje ,,Dabar”. Prisutni univerzitetski profesori bili su apsolutno zadivljeni. U jakoj konkurenciji takmičenje ,,Dabar” je nagrađeno prvim mestom.

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Informatics_Europe

Pročitaj više

Prijava škola za školsku 2015/2016. godinu

Osnovnih škola: 169     Srednjih škola: 82

Prijavljeno koordinatora i mentora: 539

(Škole, koordinatori i mentori koji su potvrdili prijavu obeleženi su plavom bojom, nove škole zelenom bojom)

Pročitaj više