Monthly Archives novembar 2013

Prijavljene škole

logoKS

Prijava na takmičenje je završena, zahvaljujemo svim školama i koordinatorima koji su se prijavili. U toku dana dobićete mail-ove sa uputstvima i kodovima za pristup za Vaše škole.

Osnovne škole:

1. O.Š. Dragomir Marković”- Kruševac

Koordinator: Saša Jevtić

2. O.Š.  “Mihailo Baković” – Prijepolje

Koordinator: Jelena Derikonjić

Pročitaj više

Istorija upotrebe LMS (sistema za učenje na daljinu) sistema u Srbiji

logoKS

Kako se iz godine u godinu broj korisnika na internetu povećava, a prema zvaničnim podacima broj korisnika je 1.733.993,741 što čini 25,6% ukupnog stanovništva na planeti, normalno je da se broj ustanova koje koriste sistem učenja na daljinu brzo povećava. U Srbiji je po zvaničnim podacima broj korisnika Interneta preko tri miliona, ali je broj ustanova koje koriste i primenjuju učenje na daljinu mali. Budući da je obrazovanje na daljinu na našim

Pročitaj više

Budućnost sistema za elektronsko učenje

logoKS

Karekteristike dominantne tehnologije

Dominantna tehnologija u sadašnjem okruženju online učenja (VLE, odnosno LMS) koja se u razvijenim zemljama sveta koristi više od 10 godina, u našoj zemlji tek kreće prvim koracima.

Okruženje LMS u principu sledi jedan model integriranja niza tehnoloških alatki (forumi, kvizovi) i podataka (o studentima, o sadržaju) u okviru postojećeg kursa ili modula. Ovaj princip sledi opštu šemu modularizacije kurseva i izdvojeno izučavanje diskretnih jedinica. U nekim LMS proizvodima čak nije moguće razmenjivati sadržaje unutar samog kursa u okviru istog sistema.

Pročitaj više